?!DOCTYPE html> 电气与信息工程学?/TITLE> <META charset="GB2312"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/dqtemplate_files1cssresetcss.css"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/dqtemplate_files1cssbannercss.css"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/dqtemplate_files1csspubliccss.css"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/dqtemplate_files1cssindexcss.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/dq_sitegray_sitegray_dcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/dqindexvsbcss.css" /> <META Name="keywords" Content="电气与信息工程学? /> <script type="text/javascript" src="/tz.js"></script></head> <body><h1><a href="/hot/">Χ</a></h1> <DIV id="header"> <DIV class="header"> <DIV class="xiaohui"></DIV> <DIV class="xueyuanming"></DIV> <DIV class="xueyuanname">School of Electrical & Information Engineering</DIV> <DIV id="information"><SPAN style="width: 96px; float: left"> 书记院长邮? <UL> <LI> 院长信?lujz1969@163.com <LI> 书记信?fuhl8888@163.com </LI></UL></SPAN>| <a>后台管理</A> </DIV></DIV></DIV> <DIV id="slider"> <div class="slider"> <ul> <li> <img src="/images/__local8C1AE1591D179449E1388CF0135D7C85_C8B4C315_C5B4.png"> </li> <li> <img src="/images/__local612DC5CAB315F0AA71E583DB8E690270_56A77CA2_2D79E.jpg"> </li> <li> <img src="/images/__local358918A20B33CE258507F5323BA72329_D30EE7FE_BC4F.jpg"> </li> <li> <img src="/images/__localAF82AF3964278A2E52D3598E04B0189C_C48E7007_D478.jpg"> </li> </ul> </div> <DIV id="sliderCtrl"><SPAN class="active"></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN></DIV> </DIV> <DIV id="nav"> <UL> <li><a href="/html/dqindex.html">学院首页</a></li> <li class="first"> <a href="/html/dqxygk.html">学院概况</a> <ul> <li> <a href="/html/dqxygkxyjj.html">学院简?/a> </li> <li> <a href="/html/dqxygkxyld.html">学院领导</a> </li> <li> <a href="/html/dqxygkjgsz.html">机构设置</a> </li> </ul> </li> <li class="first"> <a href="/html/dqxkjs.html">学科建设</a> <ul> <li> <a href="/html/dqxkjsxkgk.html">学科概况</a> </li> <li> <a href="/html/dqxkjszdxk.html">重点学科</a> </li> <li> <a href="/html/dqxkjsrcgc.html">人才工程</a> </li> <li> <a href="/html/dqxkjsxktd.html">学科团队</a> </li> <li> <a href="/html/dqxkjsxkgl.html">学科管理</a> </li> </ul> </li> <li class="first"> <a href="/html/dqszdw.html">师资队伍</a> <ul> <li> <a href="/html/dqszdwdlgcx.html">电力工程?/a> </li> <li> <a href="/html/dqszdwzdhx.html">自动化系</a> </li> <li> <a href="/html/dqszdwdzxxgcx.html">电子信息工程?/a> </li> <li> <a href="/html/dqszdwsyzx.html">实验中心</a> </li> </ul> </li> <li class="first"> <a href="/html/dqbksjy.html">本科生教?/a> <ul> <li> <a href="/html/dqbksjybkzy.html">本科专业</a> </li> <li> <a href="/html/dqbksjyjxgc.html">教学工程</a> </li> <li> <a href="/html/dqbksjycxpt.html">创新平台</a> </li> <li> <a href="/html/dqbksjywdxz.html">文档下载</a> </li> <li> <a href="/html/dqbksjygczx.html">工程中心</a> </li> </ul> </li> <li class="first"> <a href="/html/dqyjsjy.html">研究生教?/a> <ul> <li> <a href="/html/dqyjsjyxwsqd.html">学位授权?/a> </li> <li> <a href="/html/dqyjsjydsdw.html">导师队伍</a> </li> <li> <a href="/html/dqyjsjyglzd.html">管理制度</a> </li> <li> <a href="/html/dqyjsjywdxz.html">文档下载</a> </li> </ul> </li> <li class="first"> <a href="/html/dqkjgz.html">科技工作</a> <ul> <li> <a href="/html/dqkjgzkycg.html">科研成果</a> </li> <li> <a href="/html/dqkjgzzscq.html">知识产权</a> </li> <li> <a href="/html/dqkjgzkjfw.html">科技服务</a> </li> <li> <a href="/html/dqkjgzkygl.html">科研管理</a> </li> </ul> </li> <li class="first"> <a href="/html/dqgz.html">党群工作</a> <ul> <li> <a href="/html/dqgzzzjg.html">组织机构</a> </li> <li> <a href="/html/dqgzgzzd.html">规章制度</a> </li> <li> <a href="/html/dqgzzthd.html">主题活动</a> </li> <li> <a href="/html/dqgzghgz.html">工会工作</a> </li> </ul> </li> <li class="first"> <a href="/html/dqxgyd.html">学工园地</a> <ul> <li> <a href="/html/dqxgydxsdj.html">学生党建</a> </li> <li> <a href="/html/dqxgydrcgl.html">日常管理</a> </li> <li> <a href="/html/dqxgydtxgz.html">团学工作</a> </li> <li> <a href="/html/dqxgydczfd.html">成长辅导</a> </li> <li> <a href="/html/dqxgydxfjs.html">学风建设</a> </li> <li> <a href="/html/dqxgydqzgz.html">勤助工作</a> </li> <li> <a href="/html/dqxgydgfjy.html">国防教育</a> </li> </ul> </li> <li class="first"> <a href="/html/dqxyzj.html">校友之家</a> <ul> <li> <a href="/html/dqxyzjxydt.html">校友动?/a> </li> <li> <a href="/html/dqxyzjxyjz.html">校友捐赠</a> </li> <li> <a href="/html/dqxyzjxyfc.html">校友风采</a> </li> <li> <a href="/html/dqxyzjxymc.html">校友名册</a> </li> </ul> </li> <li class="first"> <a href="/html/dqywgk.html">院务公开</a> <ul> <li> <a href="/html/dqywgkhyjy.html">会议纪要</a> </li> <li> <a href="/html/dqywgkwjcx.html">文件查询</a> </li> <li> <a href="/html/dqywgkxzzq.html">下载专区</a> </li> </ul> </li> <li><a href="http://yxhonghui.com/">学校首页</a></li> </UL></DIV> <DIV id="content" style="margin-top: 0px"> <DIV id="inform"><A class="inform" href="/html/dqxxgg.html" style="color: #333">学校公告?</A> <DIV id="news" style="text-align: center"> <UL> <li><a href="/html/info100512806.html">长沙理工大学党委关于巡视整改阶段...</a> </li> <li><a href="/html/info100512766.html">关于2019年端午节放假的通知</a> </li> <li><a>关于开展校园交通秩序专项整治的通知</a> </li> <li><a href="/html/bwcinfo10061812.html">关于云塘校区车辆临时管制的通知</a> </li> <li><a href="/html/gjsinfo10471422.html">长沙理工大学2019年教师教学竞?/a> </li> <li><a>关于公布学校各单位科级机构设置的通知</a> </li> </UL></DIV></DIV> <DIV id="on"> <DIV class="on_left fl"> <DIV class="on_title"><SPAN class="on_title_l">学院公告</SPAN> <SPAN class="on_title_r"><A href="/html/dqxygg.html">更多></A></SPAN> </DIV> <DIV class="on_list"> <UL id="page" style="display: block"> <LI><SPAN class="on_list_l">03-27</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="/html/dqinfo10131198.html">电气学院人才引进公告</A> </A></SPAN></LI> <LI><SPAN class="on_list_l">07-12</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="/html/dqinfo10138317.html">电气学院2019级电气工程及其自动化(电?金融,即电力技术经济卓越人才培养双学位)学生选拔方案</A> </A></SPAN></LI> <LI><SPAN class="on_list_l">07-08</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="/html/dqinfo10138298.html">2018-2019学年度第二学期第二十周会议(活动)安排表</A> </A></SPAN></LI> <LI><SPAN class="on_list_l">07-01</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="/html/dqinfo10138286.html">2018-2019学年度第二学期第十九周会议(活动)安排表</A> </A></SPAN></LI> <LI><SPAN class="on_list_l">06-25</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="/html/dqinfo10138281.html">2018-2019学年度第二学期第十八周会议(活动)安排表</A> </A></SPAN></LI> <LI><SPAN class="on_list_l">06-14</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="/html/dqinfo10138263.html">2018-2019学年度第二学期第十七周会议(活动)安排表</A> </A></SPAN></LI> <LI><SPAN class="on_list_l">06-12</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="/html/dqinfo10138254.html">电气学院人才工程支持计划公示</A> </A></SPAN></LI> <LI><SPAN class="on_list_l">06-03</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="/html/dqinfo10138237.html">2018-2019学年度第二学期第十五周会议(活动)安排表</A> </A></SPAN></LI> <LI><SPAN class="on_list_l">05-27</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="/html/dqinfo10138202.html">2018-2019学年度第二学期第十四周会议(活动)安排表</A> </A></SPAN></LI> <LI><SPAN class="on_list_l">05-20</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="/html/dqinfo10138184.html">2018-2019 学年度第二学期第十三周会议(活动?安排?/A> </A></SPAN></LI> <LI><SPAN class="on_list_l">05-13</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="/html/rscinfo11742364.html">学院公开招聘有关行政管理干事的公?/A> </A></SPAN></LI> <LI><SPAN class="on_list_l">05-13</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="/html/dqinfo10138133.html">2018-2019 学年度第二学期第十二周会议(活动?安排?/A> </A></SPAN></LI> <LI><SPAN class="on_list_l">05-07</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="/html/dqinfo10138118.html">关于同意成立学院第四次教代会筹备工作小组的通知</A> </A></SPAN></LI> <LI><SPAN class="on_list_l">05-06</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="/html/dqinfo10138115.html">2018-2019 学年度第二学期第十一周会议(活动?安排?/A> </A></SPAN></LI> <LI><SPAN class="on_list_l">04-22</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="/html/dqinfo10138079.html">2018-2019 学年度第二学期第九周会议(活动) 安排?/A> </A></SPAN></LI> <LI><SPAN class="on_list_l">04-12</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="/html/dqinfo10138062.html">2018-2019 学年度第二学期第八周会议(活动) 安排?/A> </A></SPAN></LI> <LI><SPAN class="on_list_l">04-12</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="/html/dqinfo10138050.html">关于2018级转专业工作后续安排的通知</A> </A></SPAN></LI> <LI><SPAN class="on_list_l">04-11</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="/html/dqinfo10138047.html">电气与信息工程学院“教学名师”培育计? 实施办法(试行)</A> </A></SPAN></LI> <LI><SPAN class="on_list_l">04-11</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="/html/dqinfo10138044.html">电气与信息工程学院“卓越教学团队”培育计划实施办法(试行?/A> </A></SPAN></LI> <LI><SPAN class="on_list_l">04-11</SPAN> <SPAN class="on_list_r"><A href="/html/dqinfo10138042.html">电气与信息工程学院研究所管理办法</A> </A></SPAN></LI> </UL></DIV> <DIV id="changpage" class="on_bottom"> <DIV class="line"></DIV> </DIV> </DIV> <div id="on_center"> <ul> <li><a href="/html/dqinfo10148290.html"><img alt="学院举办庆祝建党98周年表彰大会暨“不忘初心,牢记使命”微党课" src="/images/__localC125DFF0DE060989E4FBA41D47EB68EE_CDE226A9_178B0.jpg"> </a> <li><a href="/html/dqinfo10148287.html"><img alt="电气学院分工会赴中南大学自动化学院学习交? src="/images/__local191A7887923BC1226C0BECEAC1268437_0A812900_2258F.jpg"> </a> <li><a href="/html/dqinfo10148283.html"><img alt="学院第二届新闻宣传队伍培训班圆满结束" src="/images/__local78DAC00A75A47E20F2DDF41EFFAA0524_ABEEEC1A_116E7.jpg"> </a> <li><a href="/html/dqinfo10148272.html"><img alt="学院开展新闻宣传实务技能培? src="/images/__localA6D3B87C920E49D8DCB90AE86DE87E76_92B71C4E_115DF.jpg"> </a> </ul> <div id="on_centerCtrl"><span class="active">1</span> <span>2</span> <span>3</span> <span>4</span> </div></div> <DIV class="on_right"> <DIV class="or_title"><SPAN class="ort_left">学院新闻</SPAN> <DIV class="ort_right"><A href="/html/dqxyxw.html" target="">更多></A></DIV></DIV> <DIV class="or_content"> <DIV class="orc_on"> <H3>学院举办庆祝建党98周年表彰大会暨“不忘初...</H3> <P>7?日下午,学院庆祝建党98周年表彰大会暨“不忘初心,牢记使命”微?..</P><A href="/html/dqinfo10148290.html">< 详情 ></A> </DIV> <DIV class="orc_down"> <UL> <LI style="HEIGHT: 30px"><SPAN>2019-07-02</SPAN>  <A href="/html/dqinfo10148287.html">电气学院分工会赴中南大学自动化学院学习交?/A> </LI> <LI style="HEIGHT: 30px"><SPAN>2019-06-26</SPAN>  <A href="/html/dqinfo10148283.html">学院第二届新闻宣传队伍培训班圆满结束</A> </LI> <LI style="HEIGHT: 30px"><SPAN>2019-06-19</SPAN>  <A href="/html/dqinfo10148272.html">学院开展新闻宣传实务技能培?/A> </LI> <LI style="HEIGHT: 30px"><SPAN>2019-06-17</SPAN>  <A href="/html/dqinfo10148265.html">校党委书记付宏渊出席学院“不忘初心•践?..</A> </LI> <LI style="HEIGHT: 30px"><SPAN>2019-06-13</SPAN>  <A href="/html/dqinfo10148255.html">电气工程及其自动化专业顺利完成专业认证现...</A> </LI> </UL></DIV> </DIV></DIV></DIV> <DIV id="down"> <DIV id="team"> <UL> <LI> <P class="team_title_active" href="javascript:void(0)" style="MARGIN-TOP: 0px">国家级平?A href="/html/dqgjjpt.html">[ 查看详细 ]</A></P> <UL style="DISPLAY: block"> <LI><SPAN>2017-02-22 </SPAN>  <A href="/html/dqinfo10157106.html">大数据驱动的能源互联网国合基?/A> </A></LI> <LI><SPAN>2017-02-22 </SPAN>  <A href="/html/dqinfo10151403.html">国家级电气工程专业校企合作人才培...</A> </A></LI> <LI><SPAN>2017-02-22 </SPAN>  <A href="/html/dqinfo10151402.html">国家工程实践教育中心</A> </A></LI> <LI><SPAN>2017-02-22 </SPAN>  <A href="/html/dqinfo10151401.html">国家级“本科教学工程”大学生校外...</A> </A></LI> <LI><SPAN>2017-02-22 </SPAN>  <A href="/html/dqinfo10151400.html">能源系统与动力工程实践教学国家实...</A> </A></LI> </UL> <li> <p href="javascript:void(0)">省部级平?a href="/html/dqsbjpt.html">[ 查看详细 ]</a></p> <ul> <li><span> 2018?6?1? </span>  <a href="/html/dqinfo10167108.html" target="_blank"> ““互联网化储能”湖南省国际?..”...</a> </a> </li> <li><span> 2018?6?1? </span>  <a href="/html/dqinfo10167107.html" target="_blank"> “基于分布式光储的能源互联网运...”...</a> </a> </li> <li><span> 2017?2?2? </span>  <a href="/html/dqzndwsys.html" target="_blank"> ““智能电网运行与控制”湖南省...”...</a> </a> </li> <li><span> 2017?2?2? </span>  <a href="/html/dqinfo10161413.html" target="_blank"> “湖南省电子信息类专业大学生创...”...</a> </a> </li> <li><span> 2017?2?2? </span>  <a href="/html/dqinfo10161412.html" target="_blank"> ““电网安全监控技术”教育部?..”...</a> </a> </li> </ul> </li> <li> <p href="javascript:void(0)">科研团队<a href="/html/dqkytd.html">[ 查看详细 ]</a></p> <ul> <li><span> 2017?6?1? </span>  <a href="/html/dqinfo10171419.html"> “测试文章”...</a> </a> </li> </ul> </li> <li> <p href="javascript:void(0)">教学团队<a href="/html/dqjxtd.html">[ 查看详细 ]</a></p> <ul> <li><span> 2017?6?1? </span>  <a href="/html/dqinfo10181420.html"> “测试文章2”...</a> </a> </li> </ul> </li> <li> <p href="javascript:void(0)">精品课程<a href="/html/dqjpkc.html">[ 查看详细 ]</a></p> <ul> <li><span> 2017?2?2? </span>  <a href="/html/dqinfo10191417.html"> “湖南省精品课程《电子技术基础?rdquo;...</a> </a> </li> <li><span> 2017?2?2? </span>  <a href="/html/dqinfo10191416.html"> “湖南省精品课程《电力系统分析?rdquo;...</a> </a> </li> <li><span> 2017?2?2? </span>  <a href="/html/dqinfo10191415.html"> “湖南省精品课程《电路?rdquo;...</a> </a> </li> </ul> </li> </LI></UL> <DIV id="shenhe" style="margin-top: 6px; width: 360px; height: 80px"><A href="/html/dqgdzt.html"><IMG src="/images/dqimagesgengduo.png" style="width: 30px; float: left; height: 80px; margin-left: 0px"></A> <A href="/html/dqgdztdxzcjszt.html"><IMG src="/images/dqimageszhangcheng.png" style="width: 155px; height: 80px; margin-left: 10px"></A> <A href="/html/dqjxcgsb2018sy.html" target="" style="display:none;"><IMG src="/images/dqimagesteaching1.png" style="width: 155px; float: right; height: 80px; margin-left: 10px"></A> </DIV></DIV><A href="/html/dqgzzthd.html"> <img src="/images/dqimagesbwcx.jpg"> </A> <DIV id="changeTab_one"> <DIV class="change_title"> <UL> <LI class="change_title_active"><A href="/html/dqkydt.html">科研动?/A> </LI> <LI><A href="/html/dqjxdt.html">教学动?/A> </LI> <LI><A href="/html/dqyjsjy.html">研究生教?/A> </LI></UL></DIV> <DIV class="change_content"> <UL style="display: block"> <LI id="change_content_first"> <H3>科技部关于发布国家重点研发计划?..</H3> <P>各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅(委、局),新疆?..</P><a>< 详情 ></A> </LI> <LI style="MARGIN-TOP: 10px"><a>科技部关于发布国家重点研发计划?..</A><SPAN> 2019-07-09</SPAN></LI> <LI style="MARGIN-TOP: 10px"><A href="/html/dqinfo10208288.html">西藏自治区重大科技专项项目启动?..</A><SPAN> 2019-07-03</SPAN></LI> <LI style="MARGIN-TOP: 10px"><a>关于选聘具有博士研究生学历人员到...</A><SPAN> 2019-06-25</SPAN></LI> </UL> <ul> <li id="change_content_first"><img alt="我院教师参加第六届(2019年)全国高等学校电气类专业教学改革研讨会" src="/images/__local70537B5650DD80BF7D2EDE565921A45D_C5FBE695_1A855.jpg"> <h3>我院教师参加第六届(2019年)全国...</h3> <p>教育部高等学校电气类专业教学指导委员会于2019 ?5 ?29-3...</p><a href="/html/dqinfo11328304.html">< 详情></a> </li> <li style="margin-top:10px;"><a href="/html/dqinfo11328270.html" target="_blank" title="中车株洲电机新能源事业部领导到电气学院协商校企合作项?>中车株洲电机新能源事业部领导到电...</a><span>2019-06-19</span></li> <li style="margin-top:10px;"><a href="/html/dqinfo11328243.html" target="_blank" title="电气学院开?018-2019学年教学优秀奖公开课活?>电气学院开?018-2019学年教学优秀...</a><span>2019-06-05</span></li> <li style="margin-top:10px;"><a href="/html/dqinfo11328230.html" target="_blank" title="电气学院轨道交通信号与控制专业召开毕业班学生座谈会">电气学院轨道交通信号与控制专业?..</a><span>2019-05-31</span></li> </ul> <ul> <li id="change_content_first"> <img alt="电气学院召开研究生暑期安全教育会? src="/images/__local81E9D567D15C3B443E80F6CC68B92794_4FEF4DAA_11999.jpg"> <h3>电气学院召开研究生暑期安全教育会?/h3> <p>近日,电气学院先后在电苑楼A406、工科一号楼503召开?018?..</p><a href="/html/dqinfo10068331.html"><详情></a> </li> <li style="margin-top:10px;"><a href="/html/dqinfo10068253.html" target="_blank" title="学院承办研究生“新时代 新思想”知识竞赛活?>学院承办研究生“新时代 新思想”知...</a><span>2019-06-12</span></li> <li style="margin-top:10px;"><a href="/html/dqinfo10068232.html" target="_blank" title="2019年上半年硕士研究生毕业论文答辩安?5">2019年上半年硕士研究生毕业论文答...</a><span>2019-05-31</span></li> <li style="margin-top:10px;"><a href="/html/dqinfo10068213.html" target="_blank" title="2019年上半年硕士研究生毕业论文答辩安?4">2019年上半年硕士研究生毕业论文答...</a><span>2019-05-29</span></li> </ul> </DIV></DIV> <DIV id="changeTab_two"> <DIV class="change_title"> <UL> <LI class="change_title_active"><A href="/html/dqxgzx.html">学工在线</A> </LI> <LI><A href="/html/dqjydh.html">就业导航</A> </LI></UL></DIV> <DIV class="change_content"> <ul style="display: block;"> <li id="change_content_first"> <img src="/images/__local64F550D70DDC00E757498C10FEB7D913_8841F786_1886E.jpg"> <h3>电气学院赴中车株洲电机有限公司团...</h3> <p>    8?日,电气学院赴中车电机有限公司实践团队在中车株洲...</p><a href="/html/dqinfo10218488.html"><详情></a> </li> <li style="margin-top: 10px"><a href="/html/dqinfo10218487.html">长沙理工大学电气学院赴国网西藏电...</a><span> 2019-08-02</span></li> <li style="margin-top: 10px"><a href="/html/dqinfo10218486.html">点亮万家灯火,广东电网看我——广...</a><span> 2019-08-02</span></li> <li style="margin-top: 10px"><a href="/html/dqinfo10218485.html">电气学院赴中车株洲电机有限公司团...</a><span> 2019-08-02</span></li> </ul> <ul> <li id="change_content_first"> <img src="/images/__localCACA506BC29E5601F4877DA2EF1BE4D6_D30756CD_41415.png"> <h3>电气学院召开未就业毕业生会议</h3> <p>为动员未就业毕业生积极找工作??日下?点,电气学院组织...</p><a href="/html/dqinfo10228025.html">< 详情></a> </li> <li style="margin-top: 10px"><a href="/html/dqinfo10227707.html">长安电力华中发电有限公司</a><span> 2018-11-07</span> </li> <li style="margin-top: 10px"><a href="/html/dqinfo10227706.html">国家能源集团大渡河流域水电开发有...</a><span> 2018-11-07</span> </li> <li style="margin-top: 10px"><a href="/html/dqinfo10227705.html">广东惠州平海发电厂有限公?/a><span> 2018-11-07</span> </li> </ul> </DIV></DIV> </DIV></DIV> <DIV id="footer"> <DIV class="words"> <P style="font-size: 20px; font-weight: bolder">????/P> <UL> <LI><IMG alt="" src="/images/dqtemplate_files1imagesqrcode_dqxydghs_1.jpg"> <P>电光火时</P><BR> <P>dqxydghs</P></LI> <LI><IMG alt="" src="/images/dqtemplate_files1imagesqrcode_dqxydjEj_1.jpg"> <P>党员E?/P><BR> <P>dqxydjEj</P></LI> <LI><IMG alt="" src="/images/dqtemplate_files1imagesqrcode_EIEjob_1.jpg"> <P>EIE就业</P><BR> <P>EIEjob</P></LI> <LI><IMG alt="" src="/images/dqtemplate_files1imagesqrcode_eyan666_1.jpg"> <P>E家之?/P><BR> <P>eyan666</P></LI></UL> <P> 长沙理工大学-电气与信息工程学?湖南省长沙市(天心区)万家丽南路2?60号工科一号楼 邮箱?10114 技术支?云作?</P></DIV></DIV> <STYLE type="text/css"> .automve{width: 200px;height: 200px;background-color: blue;z-index:99;} #wenzi{width: 100%;height: 40px;position: absolute;bottom:0px;background-color: rgba(44,44,44,0.5);} #wenzi-span{width: 100%;height: 40px;display: block;color: white;} </STYLE> <DIV class="automve"> <a><img src="/images/dqimagesieee.png" style="width: 200px;height: 200px;"></a> </DIV> <STYLE type="text/css"> #footer ul{ width: 640px; margin: 5px auto; overflow: hidden;} #footer ul li{ width:150px; float: left; margin-right: 10px;} #footer ul li img{ width: 80px;float:left;} #footer ul li p{ font-weight: bolder; float: left; margin-top: 5px; margin-left: 5px; margin-bottom: 10px;} </STYLE> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr><td colspan="5"><span class="titlestyle130472">尚无内容?/span></td> </tr> </table> <h1><a href="/hot/">Χ</a></h1><div style="text-align:center"><a href="http://www.yzwang273.com" target="_blank">365Ͷע</a><a href="http://www.xink13.com" target="_blank">365</a><a href="http://www.fa166.com" target="_blank">ptϷ</a></div> </body></HTML>